afbouwen

afbouwen
{{afbouwen}}{{/term}}
[geleidelijk beëindigen] cut back/down (on)phase out
[de bouw ten einde brengen] complete, finish
voorbeelden:
1   we zijn onze relatie aan het afbouwen we are breaking it off

Van Dale Handwoordenboek Nederlands-Engels. 2015.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”